Jag tror på kopplingen att om man ifrån grunden tycker om sig själv så blir det lättare att stå emot dåliga saker så som alkohol, cigaretter och droger då det erbjuds.Om man är kompis med sig själv så blir det automatiskt lite lättare att säga nej då det väl behövs. Så resonerar  åtminstone jag.