Vi ansvarar för alla barn tillsammans. Om vi anammar det tankesättet lite mer och vågar testa det lite mer frekvent så kommer inte något barn att behöva känna sig ensamt eller bortglömt.
Såklart finns det mer kärlek och omtanke att sprida till så många fler än ”bara” sina egna.

Jag har bevisat för mig själv många gånger nog att det inte är blodsband som avgör om man ska finnas, bry sig, ta hans om eller ej. Att jag har den förmågan och är rustad på det viset är jag så tacksam för. ❤️