Att känna sig trygg på de platser man tillbringar mycket av sin tid är livsnödvändigt och jag tror att det är någonting man kanske inte ens reflekterar över, det är en känsla som bara ska finnas där och därför tas för given för de allra flesta. Trygghet tillhör ett av de grundläggande basbehoven och känner man inte att det är uppfyllt, ja då svajar plötsligt tillvaron. Att av olika anledningar bli prövad och för stunden komma ur balans , ja då påminns man plötsligt om hur mycket man har att vara tacksam för. Det är inte förrän man är lite ur balans som man ärligt och på riktigt kan uppskatta att vara i balans. Tacksamheten för det man har kommer i sådana stunder ordentligt till en .
När jag kommer till mitt jobb så känner jag en oerhört stor trygghet. Jag är så tacksam att det är på det viset med tanke på att man tillbringar många av dygnets timmar där. På något vis så samlar jag på mig kraft under dagens olika jobb och det hjälper mig att klara mig bättre i situationer även utanför arbetets trygga väggar..
Alla har rätten till att känna sig mätta, älskade och trygga. Finns alla dessa behov uppfyllda så behövs inte så mycket mer. Även om känslan av otrygghet är jobbig så är jag på något vis tacksam att jag får möjligheten att vara på den plats och i det liv jag är. Det lär mig nämligen så enormt mycket om både mig själv och andra ❤️
Var rädda om er själva och varandra