Det talas väldigt öppet om mäns våld mot kvinnor vilket är så viktigt och bra. Fast våldet mot män ? Jag hoppas att fler män vågar träda fram också för det finns förmodligen ett stort, stort mörkertal och den stora anledningen till det är nog skammen männen känner. Personligen så har jag fått både en och flera skrämmande historier berättade för mig, händelser man knappt tror är på riktigt och som berör mig på djupet.

Svenska hjältar uppmärksammar några mäns historier vilket också är så viktigt. Även om statistiken visar att det är främst kvinnor som blir drabbade av våld i nära relationer så händer det också att det finns män som domineras på ett psykiskt och fysiskt kränkande och dåligt vis av kvinnor. Ofta ligger det psykisk ohälsa till grund för det men vart är liksom ursäkten för det?!

LÄS!

Våldet mot män