Detta är en bok som jag nu tänker ge mig på. Det blir mitt nya sällskap under mina promenader med början i morgon. Jag anser att det är vårt ansvar och en direkt skyldighet att hjälpa barn att förstå att de inte på något vis bär skulden för att de har missbrukande närstående. Vi måste också hjälpa dem att förstå att om de känner skam över diverse situationer detta helvete kan föra med sig så måste de också få hjälp att tillåta sig att göra det utan att också skämmas för det. Jag anser att det är så mycket bättre att det får komma ur dem nu och direkt om de nu är öppna och villiga till det istället för att tigs, Att helt lägga locket på och av den anledning i tonår och vuxen ålder få problem som kanske tom. ter sig på mycket värre vis än det hade gjort om locket fått öppnas lite lätt och mycket tidigare.

Vi måste hjälpa barnen genom att bemöta dem i deras frågor och funderingar. Jag tror inte alltid på uttrycker att tiga är guld. Inte då det handlar om missbruk i nära relation i alla fall.