Det som är jobbigt och obekvämt måste vi prata om istället för att tysta ner.  Det förespråkar åtminstone jag.  Denna dag noterar  vi i våra kalendrar, visst ??!