Ibland stöter man på lite ”rolig” eller mindre rolig läsning, såklart en egen tolkningsfråga. Denna gång  hittade jag denna lite ”roliga” text. Ärftlighet är ett intressant samtalsämne. Vi är ju till hälften både våran mamma och våran pappa i grunden. Hur mycket präglar det oss egentligen? Det är en fråga jag ställer allt mer ofta faktist, någonting som för mig faktist blivit en högaktuell fråga.  Hur stor del och hur mycket hjälper/påverkar miljön trots det genetiska arvet?

Denna gång handlade texten om intelligens och att man ärver din mamma enligt denna forskning. Läs:

 Barn ärver sin intelligens från mammornaNy forskning: Barn ärver sin intelligens från mammorna

Källa: AV NEWSNER 14 SEPTEMBER 2016

Är du mamma till ett begåvat barn? Då kan du ge dig själv en klapp på axeln. Ny forskning hävdar nämligen att generna som har med intelligens att göra ärvs från mamman – och inte från båda föräldrarna som man tidigare trott.

Tesen presenteras i Psychology Spot, där studieförfattarna konstaterar att gener uppträder annorlunda beroende vilken förälder de kommer ifrån – och att de på så sätt kan lokaliseras och avslöja huruvida de är aktiva eller inte.

Intressant nog fungerar några av de berörda generna bara om de kommer från mamman. Om samma gen har ärvts från pappan så blir den inaktiverad. Uppenbarligen fungerar andra gener åt andra hållet, att de bara aktiveras om de ärvs från pappan”, skriver man i studien. Att just intelligens har ett ärftligt inslag är känt sedan tidigare – däremot har man länge trott att genen ärvs från båda föräldrarna. Men i Psychology Spot förklarar man hur flera studier vittnar om samma sak: att barn mer sannolikt ärver intelligensen från sin mamma, eftersom intelligens-genen lokaliseras i X-kromosomen.

Samtidigt poängterar man att ungefär 40-60 procent av intelligensen är ärftlig – och att resterande del avgörs av miljön som barnet växer upp i, i vilken utsträckning hjärnan stimuleras och av barnets personliga karaktär.
Vi ska med andra ord ha överseende med att den ärftliga intelligensen är viktig men inte avgörande – så självklart spelar papporna också en stor roll i barnens intelligens! Jag tycker ändå att det är en intressant forskning – och du får gärna dela vidare om du håller med.