Jag har nu återigen kommit in i en period där jag börjat att fördjupa mig i ämnet psykologi. Någonting som  jag alltid intresserat mig för och eftersom mitt arbete med Framtidsgalan är aktuellt igen  så kan  jag inte förkovra  mig nog mycket  anser jag. Skillnaden nu mot tidigare då man söker fakta rörande tex. psykisk ohälsa är att tystnaden brutits lite mer, man  pratas mer öppet om saker och  ting numer. Tidigare blev många händelser tabu klassade och sådant pratade man inte kring. Locket på och tystnaden var en variant som många valde att använda sig av. Bra eller dåligt? Olika hanteringar av saker som sker passar såklart bättre och sämre beroende på vem man är, men personligen är jag alldeles övertygad om att de flesta av  oss behöver få pysa ut, prata och och få redskapen till att hantera saker och situationer. Inte minst för att skapa en medvetenhet och på så vis  få någon form av insikt. Det är grunden till att kunna hantera och kanske börja bearbeta saker och ting som händer och sker. 

Att ladda ner olika poddar, att lyssna till och se på olika dokumentärer tror jag kan hjälpa många. Jag tror tom. att det kan hjälpa personer som inte har någon som helst självinsikt att vakna till, om än bara lite. Det är gripande berättelser direkt ifrån livet och det jag reflekterar över i de flesta fall jag lyssnat till är att drivet och styrkan till ett beslut om förändring äger personerna i fråga bara själva och inga andra. Visst tror jag att omgivningens medverkan på ett bra eller dåligt vis också har betydelse, men det slutgiltiga ansvaret och den som har den absolut sista och slutgiltiga bestämmande rösten, det är individerna själva.

Just nu fördjupar jag mig väldigt mycket i frågor gällande psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Mycket tungt och väldigt gripande.  Jag känner ännu starkare hur viktigt mitt arbete med Framtidsgalan verkligen är! Det gäller att stärka och verka i tid och redan i unga år. 

Framtidsgalan – Stärker barn och ungdomar i tron på sig själv⭐️