Yes, Nu är det klart!  Min dag startade på ett riktigt bra vis. Ett trevligt möte med marknadsansvarig samt försäljningsansvarig i föreningen GIF Sundsvall resulterade i att nu kommer Bubblanvattnet  att finnas i alla kioskerna från  premiären i april. Detta är riktigt bra för Framtidsgalans fortsatta viktiga arbete. Jag är så väldigt tacksam och glad och utan VASA Bryggeri hade detta överhuvudtaget  inte varit verklighet⭐️