Är det någon gång vårat samhälle verkligen måste fungera så är det då våra skyddslösa behöver skyddas.
Tänk så många barn vi har runt om oss som hamnar i livsöden de inte alls har valt själva och som de långt ifrån alltid kan välja bort. Det gäller att det då finns vuxna runtomkring som är starka nog att ta de här kanske stundtals besvärliga besluten. Jag tror i och för sig inte att de behöver bli så besvärliga om man fokuserar till barnen och att ens handlande enbart är utifrån deras absolut bästa. Så länge vi har barn runt omkring oss så bär vi automatiskt på ett ansvar.
Visst finns det massor med omständigheter som gör att alla inte tänker så, men då är det alltså viktigt att andra vuxna runt omkring tar det ansvar som är nödvändigt.
Allt det man läser i tidningarna, ja senast angående den här svårt misshandlade flickan på 8-år som tillslut dog av sina skador är så fruktansvärt och totalt förfärligt.
Det får inte hända…

20140507-225114.jpg