Huvudet känns lite sprängfullt nu..
Har inte tillåtit mig att känna efter så noga sista tiden, varken funnits tid eller möjlighet till det.
Men natten till i går satte sina avtryck.
Besöket på akuten med dottern fick