Jag kan inte låta bli att slaviskt följa detta. Allt som står och allt som nu händer efter Lilla-❤️ fruktansvärda död. Jag mår skit rent utsagt både fysiskt och psykiskt när jag läser, men känner samtidigt att det är våran allas skyldighet att både se och att öppet ta ställning för (emot). Detta som hände ett oskyldigt litet barn är nog en extra förälders största skräck. Jag levde med oro 24/7 utan överdrift, men det blir bättre med åren. Ett beslut från myndigheter ska vara så pass tryggt och säkert att missbrukande föräldrar inte ska ha en tillstymmelse eller möjlighet att kunna bryta det. Inte utan slumpmässiga och regelbundna både tester och besök från socialtjänsten eller andra myndighetspersoner. Allt SÅKLART för barnens säkerhet. Det finns så många andra sätt att kunna få möta sina barn på än att helt ta över kommandot då man inte är förmögen till det. Fast ofta ser såklart inte föräldrar det själva och de runt om kanske varken vågar eller av det ena eller andra skälet vill agera. Trots att inte något annat fokus borde vara än för barnens bästa. Vi kan inte fortsätta att blunda och att bara vara en passiv åskådare även om det är det jobbigaste man som människa kan utsätta sig för, ja att bli den som går emot, tar tag i och står upp för det som är rätt för de små. Om inte fler vågar ta den i stunden otroligt krävande och påfrestande rollen så kommer fler barn att fara illa 😢

https://www.expressen.se/nyheter/lilla-hjartats-mamma-overklagar-vill-frias/

Jag följer en sida på FB. Gör det du med. Vi måste fortsätta att våga se och därefter agera/ta ställning.