Jag blir så irriterad att det ens ska finnas hemsidor och info gällande detta.😌 (Öppna länken)

https://www.barndomutanbaksmalla.se/

Men eftersom barn inte kan välja sina vuxna och sin omgivning som de föds in till så är det ju väldigt bra att dessa sidor med uppvisningar och info finns 👊🏻