En barndom utan fulla vuxna

Det är väl en självklarhet kan man tycka att vuxna med barn i sin närhet inte passar i hop med alkohol? Jo, visst kan man tycka det, men jag delar inte åsikt med alla. Långt ifrån alla tycker nämligen inte som jag, dvs. att barn och ungdomar som inte är myndiga hör inte ihop med fulla vuxna. Jag lider verkligen med alla barn och unga som lever sin vardag på det viset. Jag är så innerligt tacksam över att ha träffat en man som delar dessa värderingar med mig till 100 procent ❤️