Närstående till person med missbruk och/eller psykisk ohälsa

Jag är stolt över att finnas med som en del i detta Studieförbund.

Att belysa och att prata om det som är lite okänt och tabu gör att det blir lite mindre skrämmande. Vi behöver alla guidas och få hjälp till att våga närma oss det som är jobbigt. På det viset blir verkligheten lite lättare att hantera oavsett hur den ser ut❤️

Ett barn till personer med missbruk behöver andra stabila och friska personer i sin närhet. Dessa personer blir oerhört viktiga i deras utveckling och till att öppet prata om det de drabbas av då en förälder fastnar i att missbruka istället för att vara just barnens förälder under de viktiga åren då de växer upp. Jag är själv en bonusförälder på full tid och har varit det i över 6 år för ett par barn. Sorgligt men sant. Jag vet därför i allra högsta grad vad det handlar om. Jag jobbar varje dag stenhårt för att hjälpa dessa barn med allt vad det innebär till att skapa en trygg och bra framtid. Det är ytterst viktigt att de som individer ska känna sig lyckade och stärkta, trots misslyckande runtom. Deras självkänsla och tron på sig själva, ja att få vara en alldeles egen människa är viktig. Det är viktigt för alla men ännu mer om det finns missbruk eller psykisk ohälsa genetiskt. Miljön hjälper många barn till att lyckas trots allt. Det ser jag och det ger framtidstro och skapar ett lugn på något vis.