Med tanke på att det flödar så många elakheter både på längre och närmare håll så måste det innebära att många människor mår fruktansvärt dåligt, ja om man alltså håller med Kay Pollak i de tänkvärda ord han delar åvan