Ännu ett viktigt men tabu ämne verkar kvinnojouren för just nu.
Jag följer denna organisation och deras arbete och måste säga att de ständigt verkar för bra saker i förebyggande syfte.
De finns och de märks, men framförallt berör punkter som det inte alltid talas så högt om.
Just nu satsar de på en matkassar som ställer sig emot mäns våld mot kvinnor i hemmet.
Det finns en brutal baksida är budskapet med ett till synes lyckligt par på fotot.
Sök upp kvinnojouren och läs mer!