Brinn för barnen är en organisation som jag börjat följa. Det är så många gånger som det tyvärr blir tydligt att våra lagar inte finns helt och fullt som ett skydd för våra små. Det är t.o.m. så att man stundtals får uppfattningen att man tillgodoser de vuxnas rättigheter och inte vad barnens vilja och vad barnens egentliga skyldigheter borde få vara och vad som borde stå i absolut första rum.

Denna läsning är ibland så slående och direkt skrämmande, men det är en mycket, mycket viktig läsning och jag kommer aldrig någonsin att sluta kämpa eller finnas för alla de oskyldigt drabbade barn. vare sig om de finns i min närmaste närhet eller längre ifrån ❤️