Att bli uppmuntrad till att visa uppskattning och att ge någon annan beröm är någonting jag dagligen arbetar för att få med i mitt arbete med barnen. Det är en enkel metod för att skapa trivsel och för att skapa goda förutsättningar för ett varmare och trevligare klimat mellan oss människor nu och i framtiden.

🤗🌈💕

Behöver jag nämna att jag älskar mitt arbete med barnen på skolan🤗