Att en människas egna oförmåga och otillräcklighet leder till avundsjuka, missunnsamhet och en direkt elakhet det får jag i det verkliga livet erfara och det blir så många gånger övertydligt och totalt glasklart att det är så. Att sjuka människor beter sig på det viset ja tyvärr, så är det men att sk. ”friska” människor runt om personer som beter sig så vidrigt, det har jag fortfarande så svårt att få i hop. Fast det är där och då så oerhört skönt att dra på sig sin nya och fina mössa för att bege sig ut en sväng i den höstiga och friska luften. Det hjälper att direkt tänka klart igen och varje andetag stärker mina tankar i rätt riktning. Oerhört tacksam är jag för att ha funnit en strategi som hjälper.

Jag är mycket väl medveten om att jag gör det största som jag någonsin kan göra. Jag finns som en bra vuxen och en god och framförallt stabil förebild för några små individer som verkligen behöver det och som visar och bekräftar mig varje dag för just det. Det kan inte några elaka tungor ta ifrån mig någonsin för det är större än precis allt.