Denna lilla magiska varelse är svår att beskriva med ord.  En kärlelslänk är hon i allra högsta grad våran Lillan ❤️